Voetwratten

Voetwratten zijn bloemkoolachtige uitstulpingen van de huid, veroorzaakt door een virusinfectie. Wratten en likdoorns zijn lastig te onderscheiden. Een wrat doet pijn als men er zijdelings op drukt, en een likdoorn als men er bovenop drukt. Voetwratten zijn zeer besmettelijk.
De pedicure zal niet eerder behandelen dan met toestemming van de huisarts, omdat bij voetwratten altijd sprake is van weefselwoekering. Er zijn verschillende therapien, maar geen enkele therapie is afdoende. Als u denkt een voetwrat te hebben, wordt u geadviseerd eerst contact op te nemen met uw huisarts. Als de arts heeft vastgesteld dat de pedicure de wrat mag behandelen, kan zij bij pijnklachten een uitsparing ter hoogte van de voetwrat maken.